EN BG
Филтър  

Годишен доклад за устойчиво развитие 2018

KEG реализира първия си съвместен проект с Telenor. Графичната идентичност на CSR доклада на мобилния оператор за 2018 г. обедини вдъхновението на дизайнерския екип с комуникационните умения на PR отдела. Постигнахме отличими послания на ангажиментите към клиентите, обществото и природата, в убедителен визуален резултат, който с гордост споделяме тук.