EN BG
Филтър  

Доклад за устойчиво развитие 2018-2019

Творческата сила на KEG намери израз в оформлението и на второто издание на доклада за устойчиво развитие на Лидл България, този път за периода 2018-2019. Това специално издание беше реализирано на три езика – български, английски и немски език и беше отпечатано на 100% рециклирана сертифицирана хартия.