EN BG
Филтър  

Устойчив бизнес

Key Experts Group и ЗАГОРКА заедно работиха по създаването и представянето на Доклада за устойчиво развитие за 2015 година на водещия пивовар на българския пазар. Устойчивото развитие е и ще продължи да бъде основна част от стратегията на ЗАГОРКА, като компанията приема ангажиментите си свързани с него много сериозно. Key Experts Group се включи както в съдържателното, така и в графичното оформление на Доклада за устойчиво развитие за 2015 година на ЗАГОРКА. Създадени бяха две версии на доклада, една на английски език и една на български език.