EN BG
Филтър  

Загорка Зелен Фонд

През 2017 г. основният и най-дългосрочен CSR проект Загорка - Загорка Зелен Фонд се фокусира върху значими проекти с екологична насоченост, като наред с темата за пестене на вода и енергия, форматът на фонда обхвана и по-широк спектър от проекти в сферата на иновациите и устойчивата градска среда. KEG и ЗАГОРКА работиха в подкрепа на инициативи свързани с иновациите и зелената градска среда и взеха участие в инициативата Да изчистим България Заедно. Загорка Зелен Фонд подкрепи и други организации с фокус върху зелени идеи и решения на активните млади и предприемчиви хора, както и инициативи, които повишават информираността по теми свързани с околната среда. Като партньори бяха привлечени Cleantech България с Climate-KIC Accelerator – единствената акселераторска програма в ЕС насочена към подпомагане положителното въздействие върху климата чрез насърчаване и разработване на иновативни зелени идеи, с предприемаческото състезание за водещи национални университети “StartUp Universiade“ и проекта “ClimateLaunchpad“, който привлича таланти в сферата на чистите технологии и внедряването на решения за справяне с климатичните изменения.