EN BG
Филтър  

Списание ТОПЪЛ ХЛЯБ

KEG предложи и започна да реализира списание "Топъл хляб", чиято цел бе да достигне до B2B и B2C клиентите на Лесафр България.  Разнообразна и интересна информация бе представена за всички заинтересовани страни. Списанието излизаше на хартия, като имаше и дигитална версия.