EN BG
Филтър  

Доклад за устойчиво развитие 2014-2016

CSR отчетът на Кока-Кола ХБК България за периода 2014-2016 година очерта устойчивите намерения на компанията по отношение на иновациите, околната среда и развитието на местни общности. KEG визуализира посланията и предложи дизайн, отговарящ на високите изисквания на компанията и аудиторията, към която е насочен отчета.

Вижте повече тук.