EN BG
Филтър  

Имиджова кампания

Колко високо може да лети вдъхновението за една комуникационна стратегия? Оказва се, че когато в центъра й е Ръководство на въздушното движение, дори небето не е горна граница. 

Предизвикателствата, пред които се изправихме бяха сериозни: да се справим с намаляващия брой кандидати за позицията "Ръководител на полети", както и с недоверието в процеса на подбор и неразбирането на професията. Решението, според нас, можеше да е само едно - цялостно преобръщане на историята посредством целенасочена имиджова кампания. Накрая освен удоволствието от добре свършената работа, ни остана и удовлетворението, че трудът ни подкрепя тази така значима професия.